Sale Nordic löser utmaningen med urval och presentation av kandidater för sina kunder med Yobber

Sale Nordic är en del av Lighthouse Group och Nordens ledande expert inom bemanning och rekrytering för tjänster inom försäljning och marknadsföring. De tillsätter tjänster på alla nivåer för några av världens största varumärken och hjälper dom att öka sin försäljning på den nordiska marknaden. Christofer Landerby är projektledare på Sale Nordic och är den som hjälper kunderna att hitta rätt medarbetare.

Vår utmaning

Idag använder Sale Nordic Yobber i rekryteringar av butiks- och kafépersonal. Verktyget används för att effektiv kunna tratta ner antalet kandidater i en s.k. andra gallring och för att kunna presentera urvalet på ett relevant och representativt sätt för kund.

– När vi rekryterar till tjänster som inte är mid-or-top-management har vi framförallt två utmaningar; dels att hitta rätt urval. Och dels att presentera dom på ett bra sätt. I Yobber såg vi en möjlighet att både utveckla vår rekryteringsprocess och vårt eget erbjudande till vår kund, berättar Christofer.

”Videosvar blir representativt och relevant för vårt erbjudande till vår kund.”

Christofer Landerby, projektledare

Cv:t – inte relevant när jobbet kräver upplevelse & service

Många av kunderna är högprofilerade varumärken, inte sällan med amerikanskt ursprung, där konceptet är lika mycket upplevelse som gott fika. Förväntan och krav från kund är medarbetare som kan personifiera varumärkets värderingar och karaktär – helt enkelt bjuda på en brand experience till kaffe latten.

– Vad man letar efter är extroverta personer, som har stått på scen tidigare och gillar att vara i centrum. Det är lätt att skriva i ett cv att man är utåtriktad, men det krävs något särskilt att faktiskt vara det och det märks tydligt i videosvaren, berättar Christofer.

Så gjorde vi

Videointervjuer som steg två i urvalsprocessen

Vid en rekrytering skickades en inbjudan ut till 300 sökande som fick veta att de gått vidare till steg två. De möttes då endast av frågor som de skulle spela in videosvar till, deras cv hade redan granskats. 150 personer skickade in en Yobber-ansökan varav 70 sedan gick vidare till gruppintervjuer.

Varför skulle du vara en bra butiksdemonstratör för oss?
Beskriv situationen när du senast blev extra nöjd över ett sälj till en kund.

”Det är lätt att skriva i ett cv att man är utåtriktad, men det krävs något särskilt att faktiskt vara det…”

Det lönar sig

Tidsbesparande & träffsäkrare gallring med Yobber

– För den här typen av tjänster fick vi tidigare in många spontanansökningar. Videosvaren blir en extra ”effort” som visar på viljan att få jobbet. De blir också ett väldigt effektiv och träffsäkert sätt att gallra. Vi letar ju som sagt personer, inte funktioner.

”Enkel administration och klockrent för urvalsarbete!”

– För oss är Yobber en tidssparare i rekryteringen och vår egen USP (unique selling point). Idag rekryterar vi mest lokalt men ser ett ännu större värde i verktyget när kandidaterna är spridda i olika städer och länder, avslutar Christofer.

Att lyckas med försäljning handlar om människan bakom den. Det innebär att vi fokuserar mer på personen än funktionen den ska fylla och på sätt lyckas vi”

Christofer Landerby

Boka demo här

Scroll to Top