”Maximal försäljning handlar om rätt person på rätt plats”

Sale Nordic är en del av Lighthouse Group och idag Nordens ledande expert inom bemanning och rekrytering för tjänster inom försäljning och marknadsföring. De tillsätter tjänster på alla nivåer för några av världens största varumärken och hjälper dom att öka sin försäljning på den nordiska marknaden. Christofer Landerby är projektledare på Sale Nordic sen 4 år och är den som hjälper kunderna att hitta rätt medarbetare.

Att lyckas med försäljning handlar om människan bakom den. Vi ser till att attrahera rätt människor med rätt motivation och erfarenhet. Det innebär att vi fokuserar mer på personen än funktionen den ska fylla och på sätt lyckas vi, berättar Christofer.

Utmaningen: rätt urval & presentation av kandidater

Idag använder Sale Nordic Yobber i rekryteringar av butiks- och kafépersonal. Verktyget används för att effektiv kunna tratta ner antalet kandidater i en s.k. andra gallring och för att kunna presentera urvalet på ett relevant och representativt sätt för kund.

– När vi rekryterar till tjänster som inte är mid-or-top-management har vi framförallt två utmaningar; dels att hitta rätt urval. Och dels att presentera dom på ett bra sätt. I Yobber såg vi en möjlighet att både utveckla vår rekryteringsprocess och vårt eget erbjudande till vår kund, berättar Christofer.

"Videosvar blir representativt och relevant för vårt erbjudande till vår kund."

Cv:et – inte relevant när jobbet kräver upplevelse & service

Många av kunderna är högprofilerade varumärken, inte sällan med amerikanskt ursprung, där konceptet är lika mycket upplevelse som gott fika. Förväntan och krav från kund är medarbetare som kan personifiera varumärkets värderingar och karaktär - helt enkelt bjuda på en brand experience till kaffe latten.

"Det är lätt att skriva i ett cv att man är utåtriktad, men det krävs något särskilt att faktiskt vara det..."

– Vad man letar efter är extroverta personer, som har stått på scen tidigare och gillar att vara i centrum. Det är lätt att skriva i ett cv att man är utåtriktad, men det krävs något särskilt att faktiskt vara det och det märks tydligt i videosvaren, berättar Christofer.

Snabbare & träffsäkrare gallring med videosvar

I den senaste rekryteringen skickades en inbjudan ut till 300 sökande som fick veta att de gått vidare till steg två. De möttes då endast av frågor som de skulle spela in videosvar till, deras cv hade redan granskats. 150 personer skickade in en Yobber-ansökan varav 70 sedan gick vidare till gruppintervjuer.

För den här typen av tjänster fick vi tidigare in många spontanansökningar. Videosvaren blir en extra ”effort” som visar på viljan att få jobbet. De blir också ett väldigt effektiv och träffsäkert sätt att gallra. Vi letar ju som sagt personer, inte funktioner, säger Christofer.

"Enkel administration och klockrent för urvalsarbete!"

– För oss är Yobber en tidssparare i rekryteringen och vår egen USP (unique selling point). Idag rekryterar vi mest lokalt men ser ett ännu större värde i verktyget när kandidaterna är spridda i olika städer och länder, avslutar Christofer Landerby.

Scroll to Top