Insikter

Yobber Whitepaper

Ta del av hur vi resonerar kring rekrytering som en process i otakt med teknik och talangmarknad.

Anledningen till att urval baserat på cv och personligt brev inte fungerar särskilt väl för att gallra fram anställningsbara kandidater är att vår hjärna inte är konstruerad för att förstå en annan människa genom att läsa text i dokument. Att förstå, lära känna och minnas en person är något vår hjärna är skapad för att göra när vi ser och hör en annan människa.

En bättre start i rekryteringen

Problemet med kvalitativ bedömning utifrån cv och personligt brev blir än mer uppenbart när volymen ansökningar uppgår till 100- eller 1000-tal kandidater och dokument. Problemet är tydligt hos dagligvaruhandlare och i andra servicebranscher där rekryteringen inte längre bara är ett kvalitativt problem utan även blivit ett kvantitativt problem. Lösningen på problemet är tämligen dramatisk och hade varit omöjlig för bara några år sedan – vi måste vända på rekryterings-processen.

TRÄFFA RÄTT KANDIDATER

Genom att arbeta med det personliga mötet först blir rekryteringen snabbare och mer pricksäker. Tiden är förbi då vi spenderade mer än hälften av intervjuerna med att bjuda fel kandidat på kaffe i en timma. Med hjälp av strukturerade videointervjuer kan du bli bekant med 120 kandidater på samma timme och göra en kvalitativ och jämförande analys baserad på den intervju kandidaten spelar in. Du och ditt team kan dessutom tillsammans ta reda på vilka kandidater som skulle passa hos er och i mötet med era kunder. En djupare förståelse för respektive kandidats kompetens får vi sedan i det personliga mötet och intervjun.

Med dagens teknik kan vi äntligen börja med den mest avgörande beslutsfaktorn: “Vill jag arbeta med den här personen?”. När stora företag och organisationer vågar omfamna denna förändring visar det sig att man minskar både rekryteringskostnaderna och administrationstid, samtidigt som rekryteringarna får högre kvalitet.

LADDA NER WHITEPAPER

Läs mer om hur vi på Yobber resonerar kring rekrytering och hur människor och företag bättre kan hitta varandra på arbetsmarknaden. Ladda ner Yobber Whitepaper!

Prenumerera på insikter och nyheter från Yobber!

  • Vi skickar ut ett mail per månad.
  • Du kan avsluta prenumerationen när du vill.
  • Du får insikter om rekrytering och nyheter från Yobber.