Integritetspolicy arbetsgivare

Den information Yobber samlar in är den du som användare av verktyget uppger och lämnar. Beroende på vilken del av Yobber du använder, som arbetsgivare eller arbetssökande, uppger du olika. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Yobber vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Denna integritetspolicy hjälper dig att bland annat förstå vilken slags information Yobber samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Första delen av följande information riktar sig till dig i egenskap av arbetsgivare, den andra till dig som arbetssökande. Yobber använder sig även av cookies, mer om det hittar du här.

Yobber använder sig även av cookies, mer om det hittar du här.

Version 2.0, 2018-04-04.

Integritetspolicy för arbetssökande

Den information Yobber samlar in är den du som användare av verktyget uppger och lämnar. Beroende på vilken del av Yobber du använder, som arbetsgivare eller arbetssökande, uppger du olika. Följande information riktar sig till dig i egenskap av arbetssökande.

Yobber använder sig även av cookies, mer om det hittar du här.

Version 1.1, 2014-05-09.

Scroll to Top