Integritetspolicy arbetsgivare

Den information Yobber samlar in är den du som användare av verktyget uppger och lämnar. Beroende på vilken del av Yobber du använder, som arbetsgivare eller arbetssökande, uppger du olika. Första delen av följande information riktar sig till dig i egenskap av arbetsgivare, den andra till dig som arbetssökande.

Yobber använder sig även av cookies, mer om det hittar du här.

Version 1.1, 2014-05-09.

Integritetspolicy för arbetssökande

Den information Yobber samlar in är den du som användare av verktyget uppger och lämnar. Beroende på vilken del av Yobber du använder, som arbetsgivare eller arbetssökande, uppger du olika. Följande information riktar sig till dig i egenskap av arbetssökande.

Yobber använder sig även av cookies, mer om det hittar du här.

Version 1.1, 2014-05-09.

Scroll to Top