Kunden berättar

Ett nära samarbete vid distansrekrytering

Rekrytering på distans kan vara utmanande både när det gäller koordinering och effektivisering av arbetsflöden. För Företagsväxter var problemen ännu mer påtagliga då Jeanette Meland som är HR-chef, hennes medarbetare och alla sökande befinner sig på olika orter över hela landet.

100-tals ansökningar, telefonsamtal och schemapussel

Med smarta tjänster för hyra och skötsel levererar Företagsväxter levande växter till företag för att skapa mera trivsamma arbetsplatser. För att lyckas behöver HR-chefen på huvudkontoret i Knivsta, Jeanette Meland, hitta engagerade växtskötare och fruktansvariga till de sex lokalkontoren som verkligen brinner för att både växter och kunder ska må bra.

Jeanette Meland, HR-chef & Controller, Företagsväxter

Företagsväxter rekryteringsutmaningar var:

1. Tidsåtgången
Ett stort antal ansökningar med låg relevans resulterade i ett tidskrävande arbete med dålig träffsäkerhet trots hög arbetsbelastning. Att läsa igenom CV och personliga brev, telefonsamtal och koordinering av intervjuer upptog nästan all arbetstid för Jeanette.

2. Svårigheten med att hitta rätt kandidat
Med ansökningar från hela Sverige där många varken hade förutsättningar eller intresse att ta jobbet, blev urvalsarbetet svårt. CV och personliga brev blev trubbiga verktyg för Jeanette och teamet i jakten på kandidater med helhjärtat intresse för tjänsterna.

3. Att samordna rekrytering över hela landet
Avståndet till både arbetsledarna på lokalkontoren och till de sökande gjorde det hela än mer komplicerat för Jeanette – att från huvudkontoret i Knivsta koordinera urval och intervjuer och samtidigt låta arbetsledarna få känna sig involverade i rekryteringsprocessen.

Effektiv och inkluderande distansrekrytering

Med hjälp av Yobber har Företagsväxter genomfört två avgörande förändringar i sin rekryteringsprocess. De har gått från en manuell hantering av ansökningar till att slussa alla kandidater in i Yobbers rekryteringsverktyg samtidigt som de infört strukturerade videointervjuer som ett första steg för kandidaterna.

Idag söker Jeanette personal över hela landet och delar snabbt och enkelt kandidaternas videoansökningar från huvudkontoret i Knivsta till arbetsledarna på Företagsväxters lokalkontor i Malmö, Göteborg, Linköping, Knivsta, Sundsvall och Luleå.

Vinsten med en digital rekryteringsprocess och videoansökningarna går att mäta i tid, effektivitet, delaktighet och inte minst i träffsäkerhet – att rätt person hamnar på rätt plats.

Prenumerera på insikter och nyheter från Yobber!

  • Vi skickar ut ett mail per månad.
  • Du kan avsluta prenumerationen när du vill.
  • Du får insikter om rekrytering och nyheter från Yobber.