Insikter

En ”nudge” ökar antalet motiverade kandidater

I Yobber tillämpar vi principen för nudging där våra företagsanvändare och arbetsgivare kan nå ut till jobbsökare som påbörjat en ansökan men av någon anledning inte fortsatt. Vi kallar det att ”pusha kandidater” och ökar antalet inskickade ansökningar med upp till 40%.

En knuff med gott uppsåt

”Nudging” är ett begrepp hämtat från beteendeekonomin. Rakt översatt till svenska betyder det ”knuff” och beskriver ett verktyg vars syfte är att underlätta för individer att fatta beslut som främjar dem, men utan att begränsa deras handlingsfrihet. En nudge kan handla om att man påverkar människors rutinbeteenden eller förenklar deras val i situationer som gör att resultatet blir positivt för individen, ett enkelt exempel ur vår vardag är de vita strecken på asfalten som leder cyklister rätt i trafiken. I sammanhanget av rekrytering vill vi öka chanserna till jobb och nya fantastiska medarbetare.

Konkurrera med ett riktigt gott bemötande

För många företag idag är det en utmaning att attrahera talang och kompetens. Konkurrensen om kandidater är hög i många branscher vilken direkt avspeglar sig i antalet jobbsökare som väljer att skicka in en ansökan. Det blir därför lätt att stirra sig blind på antalet inskickade ansökningar som ensamt nyckeltal och mått på lyckad rekryteringskampanj, men vi glömmer då att se till steget innan och den grupp jobbsökare som faktiskt påbörjar en ansökan. Det är här nudging kommer väl till pass även i rekrytering med syftet att ge jobbsökarna en knuff i rätt riktning och ge sig själva möjligheten till ett nytt jobb och steg i karriären.

Orsakerna till att ansökningar inte färdigställs är förstås många, men företag och arbetsgivare har allt att tjäna på att kommunicera transparent under ansökningsperioden. Två faktorer som hjälper både dig som rekryterar och gruppen som påbörjat en ansökan är att:

  • Tydliggöra vad tjänsten innebär
  • Tydliggöra hur rekryteringsprocessen fungerar

Genom att skicka en push har du möjlighet att engagera och motivera gruppen ytterligare. Dessa personer har du ju dessutom förmodligen redan spenderat pengar på för att nå i annonseringen. Pushen blir på så sätt en möjlighet till vad som kallas re-targeting inom marknadsföring och ger rätt och slätt en andra chans till Return of Invest. Och inte minst påverka företagets chanser att hitta nya medarbetare.

Varför det funkar?

Anledningen är ganska enkel. För de flesta blir pushen en ren påminnare, för andra inger den en känsla av hopp om att ett nytt jobb faktiskt finns inom räckhåll och för många avdramatiserar pushen jobbsöket och får en person att fatta mod och fortsätta.

Företags rekryteringsprocesser är sällan något kristallklart förlopp för en jobbsökare. Man skickar in och hoppas. Ibland kommer ett svar, ofta inte. Därför innebär ansökningsperioden stora möjligheter för en rekryteringsansvarig som är mån om sitt slutresultat och ROI. Innan vi lanserade funktioner för att pusha kandidater i Yobber testade vi principen med ett antal kunder där vi kunde se att 4 av 10 valde att skicka in sin ansökan efter att de fått en push. Sett till konverteringen i stort av kandidater i rekryteringsprocess kan 40% bli en vattendelare.

En push är inte vilket mejl som helst

En push är personlig och relevant. Den bör också vara kort, koncis och snabbt förmedla ett ”reason why” till varför jobbsökaren ska engagera sig vidare. För att uppnå engagemang och motivation behöver du stärka mottagarens känsla av att möjligheten finns att komma vidare i rekryteringen.

En bra push har tre heliga ingredienser:

  • Personlig tonalitet.
  • En konkret orsak till att du hör av dig.
  • Ett momentum som får jobbsökaren att ta ställning.

Ett exempel på push:

Hej!

Jag heter Helena och är rekryteringsansvarig på [företagsnamn].

Du har påbörjat en ansökan hos oss och jag hoppas att du kommer skicka in den till oss, om du fortfarande är intresserad av tjänsten som kassaledare.

Just nu vill vi komma i kontakt med så många som möjligt som är intresserade av att jobba i nya butiken. Inom en snart framtid kommer vi dessutom behöva anställa fler medarbetare vilket gör att jobbtillfällena snart också blir fler.

Om du är intresserad att jobba hos oss ser vi fram emot din ansökan, annars önskar jag dig vidare lycka till. Skulle du ha några frågor gällande tjänsten, är du välkommen att höra av dig till mig!

Tack på förhand, allt gott.

— 

För tänk, vad vi kan åstadkomma med gott uppsåt, en personlig touch och lite vänlig ton!

Prenumerera på insikter och nyheter från Yobber!

  • Vi skickar ut ett mail per månad.
  • Du kan avsluta prenumerationen när du vill.
  • Du får insikter om rekrytering och nyheter från Yobber.