Cilla Vallin är Yobbers rekryteringsexpert med 12 års erfarenhet från rekryteringsbranschen