Cilla Vallin är vår rekryteringsexpert med 12 års erfarenhet från rekryteringsbranschen